Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι/Neuro-talks.

Τα εικονικά φάρμακα ,δηλαδή φάρμακα χωρίς δραστική ουσία, τα ονομαζόμενα Placebo, εξακολουθούν και χαίρουν μεγάλης εκτίμησης μεταξύ των γιατρών.

http://neurotalk.blogspot.com/2011/09/blog-post_507.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη