Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Τα γονίδια του ανθρώπου είναι περίπου 25.000 και κάθε ένα από αυτά έχει μια λειτουργία σημαντική και χαρακτηριστική για την ζωή και τον άνθρωπο.

http://neurotalk.blogspot.com/2011/10/blog-post_7441.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη