Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Ένα πολύ σοβαρό ινστιτούτο, αυτό του Βερολίνου  της Γερμανίας, εξέδωσε μια ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία το 2050 πάνω από τους μισούς Γερμανούς θα είναι πλέον φορείς μιας άνοιας.

http://neurotalk.blogspot.com/2011/10/blog-post_8568.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη