Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στην Κατάθλιψη και Νευρώσεις.

Μεθυλίωση είναι μια διαδικασία, η οποία παράγει στον μεταβολισμό του ανθρώπου διάφορα τμήματα, πρωτεϊνικά, που συνθέτουν από ομάδες πρωτεϊνών μέχρι και όργανα.

http://depression-nevrosis.blogspot.com/2011/10/blog-post_5678.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη