Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Παιδί και Νευρολογία.

Πλέον, στα παιδιά τα τελευταία χρόνια μπορούμε και διακρίνουμε όλο και περισσότερο κάποιες ψυχικές διαταραχές, που παλιότερα δεν υπήρχε η Ιατρική πείρα ή και τα μέσα να διαγνωστούν.

http://neurologyofchild.blogspot.com/2011/10/blog-post_3665.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη