ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΛΑΝΗ.
Δηλαδή, ότι το ταλέντο οποιουδήποτε, π.χ. στην τέχνη ή στις επιστήμες, είναι διάχυτη ιδιοκτησία όλων. Η ιδιοφυΐα του ταλέντου,όμως, είναι προσωπική υπόθεση, απευθείας συνδεδεμένη με αυτόν που την κατέχει.
Βέβαια, την ιδιοφυΐα αυτή και τις εξ΄ αυτής δεξιότητες μπορεί κανείς να τις μοιρασθεί, να τις πουλήσει ή να τις αφιερώσει σε άλλους. Το ταλέντο, όμως, παραμένει με όλη την έννοια της λέξης μια προσωπική ιδιοκτησία που δεν αντιγράφεται ή αναπαράγεται.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη