ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ 2/3, ΠΟΥ ΉΤΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΛΟΥΤΟΥ.
Σε αυτή βοηθούσε πάρα πολύ η άνοδος της κερδοφορίας, που υπήρχε μέχρι προηγουμένως, έως ότου μετά το 1970 άρχισε πλέον η πτώση της, διότι τα προϊόντα που παρήγαγε η σημερινή Δυτική αγορά ήταν περισσότερα από αυτά που μπορούσε να απορροφήσει και ταυτόχρονα χαμηλής απόδοσης. Το γεγονός αυτό έφερε μια πτώση της μεσαίας τάξης, η οποία κυρίως ήταν απασχολημένη με την συσσώρευση κερδών, γιατί άλλες μικρές κοινωνικές ομάδες όπως π.χ. οι νέοι, οι φοιτητές, οι διανοούμενοι και άνθρωποι του πνεύματος δεν είχαν ιδιαίτερες απαιτήσεις πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Τώρα, σε παγκόσμια πλέον κλίμακα, τόσο κοινωνικά αλλά ιδιαίτερα πολιτικά και χρηματοπιστωτικά, γίνονται προσπάθειες για την διαμόρφωση της παλιάς κατάστασης, αν και αυτό φαίνεται φοβερά δύσκολο. Η ελπίδα είναι η δημιουργία μιας νέας πηγής κερδοφορίας, που θα προκύψει από την καινοτομία και την αναζωπύρωση της οικονομικής διάθεσης.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη