Τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, η χειρουργική αντιμετώπιση των επιληπτικών συνδρόμων.

Η μετωπιαία ραφή περιβάλει το μετωπιαίο οστό που είναι μπροστά από το μετωπιαίο λοβό.

Ο Φρόυντ ήταν ο πρώτος γιατρός που απέδωσε σχιζοφρενικές τάσεις σε ναρκισσισμό και μάλιστα ομοφυλοφιλικής υφής.

Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε ένα σκότωμα του οπτικού πεδίου, σαφώς διαχωρισμένο στην κάτω τεταρτοκυκλική ημιανοψία ή στην πάνω ακριβώς αντίθετη περιοχή, όπου μιλάμε για την άνω τεταρτοκυκλική ημιανοψία.

Η λεκτική-ακουστική αγνωσία, χαρακτηριστικό σύμπτωμα της επίκτητης επιληπτικής αφασίας (Landau-Kleffner), χαρακτηρίζεται από διαταραχές του δεξιού χεριού και αυτιστικές δυσλειτουργίες, κυρίως σε ότι αφορά το λόγο και τις στερεοτυπίες.

Το συνεχές άγχος επιτείνει την κατάθλιψη, σε αντίθεση η κατάθλιψη δεν έχει άμεση επιρροή στο άγχος στον ίδιο βαθμό.

Η μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια προσβάλει όλες τις στοιβάδες του αμφιβληστροειδούς λόγω γενετικής διαταραχής.

Το πλασμοκύττωμα είναι ένας όγκος, μια κακοήθεια του αίματος και συγκεκριμένα του πλάσματος, όπου παράγονται πρωτεΐνες οι οποίες δημιουργούν προβλήματα σε μύες και οστά.

Αρχη