Η διαρκής μυδρίαση είναι μια ακραία διαταραχή του συμπαθητικού συστήματος και του κοινού κινητικού νεύρου άμφω μετά από υπερδοσολογία αμφεταμίνης.

Η θυρεοτοξίκωση είναι μια περίπτωση «δηλητηρίασης», αυτοπαραγόμενη μέσα από τον ίδιο τον οργανισμό.

Η βία δεν έχει μόνο την ωμή μορφή του χτυπήματος από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Αρχη