Ήδη εδώ και πάνω από 20 χρόνια, η τηλεόραση έχει υποκαταστήσει αρκετές άλλες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής, ενώ σύμφωνα με έγκριτους αναλυτές, έχει οδηγήσει μεγάλο τμήμα της κοινωνίας, σε αυτό που οι κοινωνιολόγοι ονομάζουν «απώλεια του κοινωνικού κεφαλαίου», δηλαδή των κοινωνικών επαφών και σχέσεων που δομούν την ανθρώπινη προσωπικότητα.

Άλλοι πάλι «μεταμοντέρνοι» αναλυτές, υπογραμμίζουν ότι τα παραπάνω είναι αλήθεια, αλλά αφορούν τον ιστορικό χρόνο, καθώς σήμερα η τηλεόραση, είναι η ίδια, το κοινωνικό κεφάλαιο, διαμορφώνοντας την ανθρώπινη προσωπικότητα. Μάλιστα ορισμένοι πάνε ακόμα πιο μακριά, κάνοντας την υπόθεση ότι αν κάποιος ζει χωρίς τηλεόραση, ενδέχεται να θέσει τον εαυτό του στο κοινωνικό περιθώριο, ή ακόμα και να θεωρηθεί «κοινωνικά αναλφάβητος». Η αλήθεια βέβαια είναι κάπου στην μέση καθώς η τηλεοπτική και εν γένει η ψηφιακή πραγματικότητα, δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις κοινωνικές επαφές, οι οποίες όμως τροφοδοτούνται σαφώς από τα τηλεοπτικά ερεθίσματα.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη