Για πολλούς ανθρώπους η επιτυχία, η κοινωνική καταξίωση, η αναγνώριση αποτελούν γνώμονα της προσωπικής ευτυχίας. Αυθαίρετα πολλές φορές θεωρούμε ότι ο επιτυχημένος, ο πλούσιος, ο διάσημος, είναι απαραίτητα και ευτυχισμένος ή εν πάση περιπτώσει, είναι πιο ευτυχισμένος από τον μέσο άνθρωπο. Παρόλο που η ιστορία έχει διαψεύσει πολλές φορές αυτή την άποψη, η κοινωνική επιτυχία συνεχίζει να θεωρείται από μεγάλη μερίδα ανθρώπων, ως το βασικό συστατικό της ευτυχίας.

Εντούτοις, η έννοια της ευτυχίας είναι συνάρτηση των ίδιων των βιωμάτων κάθε ανθρώπου και της γενικής ψυχικής του κατάστασης. Η ευτυχία, όταν αποσυνδεθεί από τα υλικά αγαθά ή την κοινωνική θέση, τότε μπορεί πράγματι να απελευθερώσει το άτομο. Όταν όμως η απόκτηση της ευτυχίας, μέσω της κοινωνικής αναγνώρισης ή του πλούτου, γίνεται αυτοσκοπός, τότε ο άνθρωπός γίνεται δούλος της…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη