ΉΡΘΕ ΤΟ «ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ», ΌΠΩΣ ΠΟΛΛΟΙ ΦΑΝΤΑΖΟΝΤΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ;

Βλέπουμε ότι σιγά-σιγά η Αμερική χάνει οικονομική δύναμη και κυριαρχία.

Τα ανάλογα μερίδια τα παίρνουν η Κίνα, η Ινδία ή και μερικά ακόμη κράτη του μέχρι τώρα θεωρούμενου τρίτου κόσμου, τα οποία τώρα διαθέτουν το «πάνω χέρι» σε πλουτοπαραγωγικές πηγές αλλά και σε χρηματοοικονομικές πιστώσεις.

Αυτό βέβαια δεν αποτελεί, για τους λαούς των κρατών αυτών, καμία ιδιαίτερη χαρά, πέρα από το ότι έχουν μια χρονική περίοδο μέχρι να δημιουργήσουν και οι ίδιοι, όπως η Ευρώπη και η Αμερική, τους δικούς τους υπερεκπαιδευμένους άνεργους και να έχουν τα ίδια προβλήματα.

Το κωμικό της ιστορίας και του γνωμικού ότι «η ιστορία επαναλαμβάνεται»· είναι πως και αυτοί οι καινούργιοι μέτοχοι του μεγάλου παιχνιδιού ακολουθούν την παλιά οικονομική και πολιτική τακτική των προκατόχων τους και ιδιαίτερα της Αμερικής.

Δηλαδή αρχίζουν να επεμβαίνουν σε αδύναμα κράτη, εκμεταλλεύονται αδύναμες ομάδες πολιτών, δεν έχουν πολιτικές λύσεις για δημοκρατικές διαδικασίες, και όλες τείνουν στο συμπέρασμα της υπέρμετρης οικονομικής κυριαρχίας συν το γεγονός ότι θα υπάρχει μια κοινωνικά «αυστηρή» κυβέρνηση.

Μια κυβέρνηση που θα «διαφυλάσσει» τον τρόπο λειτουργίας, όπως το περιγράψαμε παραπάνω.

Είναι το χαρακτηριστικό ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη