Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Το νευρολογικό τμήμα στην Ρόδο, κατά την πληροφορία της ελευθεροτυπίας, στις 12/06/2010 έκλεισε λόγω έλλειψης ιατρών.

http://neurotalk.blogspot.com/2012/04/n.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη