Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Η μετωπιαία ραφή περιβάλει το μετωπιαίο οστό που είναι μπροστά από το μετωπιαίο λοβό.

http://neurotalk.blogspot.com/2012/04/blog-post_5334.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη