Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε ένα σκότωμα του οπτικού πεδίου, σαφώς διαχωρισμένο στην κάτω τεταρτοκυκλική ημιανοψία ή στην πάνω ακριβώς αντίθετη περιοχή, όπου μιλάμε για την άνω τεταρτοκυκλική ημιανοψία.

http://neurotalk.blogspot.com/2012/04/blog-post_9871.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη