Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Πριν εμφανιστεί η επιληπτική κρίση πάρα πολλές φορές, σχεδόν πάντα, έχουμε την εμφάνιση κάποιων συμπτωμάτων τα οποία προαναγγέλλουν τον ερχομό τους.

http://neurotalk.blogspot.com/2012/04/blog-post_2172.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη