Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Πρόκειται για μια μορφή αυτοτιμωρίας, η οποία συμπεριλαμβάνει, πέρα από την αυτοακρωτηριαστική συμπεριφορά, τάσεις αυτοευνουχισμού, γρατζουνίσματα και τραυματισμούς δέρματος, αυτοδηλητηρίαση κ.λ.π. .

http://neurotalk.blogspot.com/2012/04/blog-post_9424.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη