Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Το σύνδρομο αυτό, επί το ελληνικότερο «μυοκλονική παρεγκεφαλική δυσενέργεια», είναι μια κληρονομική αρρώστια σε πρώιμη ηλικία με δυο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: την αστάθεια και την επιληψία.

http://neurotalk.blogspot.com/2012/04/1.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη