Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Η ανηδονία είναι ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα που εμφανίζεται κυρίως κατά τη μέση ηλικία όπου, χωρίς κανένα ιδιαίτερο λόγο, το άτομο που την έχει, δεν μπορεί να χαρεί.

http://neurotalk.blogspot.com/2012/04/h.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη