Με δεδομένο το ζοφερό οικονομικό κλίμα των ημερών, όλο και περισσότερες αμφιβολίες διατυπώνονται σε σχέση με το κατά πόσο, η προσπάθεια ανόρθωσης των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας μπορεί να περιλαμβάνει ευαίσθητους τομείς όπως η υγεία και η περίθαλψη.

Μεσούσης της κρίσιμης οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας ένα από τα πολλά θέματα που τίθενται είναι η σχέση ανάμεσα στην αξιοποίηση του φυσικού πλούτου προς όφελος της οικονομίας και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος προς όφελος της κοινωνίας.

Αρχη