Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να εμφανίζεται όλο και περισσότερο ένας νέος τύπος κοινωνικών κινημάτων, τα οποία συνδιάζουν οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και περιβαλλοντικές αιτιάσεις ταυτόχρονα. Πρόκειται για τα κινήματα ενάντια στην «ανάπτυξη», τα οποία κερδίζουν έδαφος κυρίως σε τοπικό επίπεδο και ιδιαίτερα στις περιοχές εκείνες της Ευρώπης, όπου σχεδιάζονται μεγάλες επενδύσεις με αμφίβολες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.