Είναι προφανές ότι η σχέση του σύγχρονου ατόμου με τις φυσικές του αναφορές έχει διαταραχθεί. Όλο και λιγότεροι άνθρωποι των διαρκώς διογκούμενων μητροπόλεων και μεγαλουπόλεων του πλανήτη διατηρούν κάποια σχέση με την γη και την φύση, εκτός δομημένου αστικού χώρου.