Στην εποχή της πληροφορίας, είναι σαφές ότι η κοινωνική πραγματικότητα αφενός βιώνεται, αφετέρου κατασκευάζεται. Σε αυτή την διαδικασία κατασκευής, βασικός παράγοντας δεν είναι άλλος από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία διαμορφώνουν την συλλογική συνείδηση, όπως την διαμόρφωνε άλλοτε η θρησκεία, ή για κάποιους η ιδεολογία.