Στο πλαίσιο της νέας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που χαράσσεται αυτή την στιγμή, πολύς λόγος γίνεται για το ρόλο του λυκείου, την χρησιμότητα ή μη των συνεχών εξετάσεων, την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Εντούτοις ελάχιστη συζήτηση έχει γίνει για το τι ουσιαστικά χρειάζεται να γνωρίζει ο μαθητής τελειώνοντας το σχολείο, πέρα από μαθηματικά, αρχαία, αγγλικά ή υπολογιστές.

Η αγωγή υγείας απουσιάζει από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την γενική υποβάθμιση της δημόσιας υγείας, αφού ο ελληνικός πληθυσμός καπνίζει και παχαίνει όλο και περισσότερο. Συνεπάγεται όμως και την επιβάρυνση των δημοσίων οικονομικών από δαπάνες περίθαλψης που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί μέσω της σωστής συμπεριφοράς υγείας, σε συνδιασμό με ένα σύστημα πρόληψης και πρωτοβάθμιας περίθαλψης που και αυτό δεν υπάρχει επίσης…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη