ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ· ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ, Κ.Λ.Π., Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ· ΤΙ ΖΗΤΑΕΙ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΥΠΕΡΕΞΙΔΑΝΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΆΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Ή ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΝΙΩΣΕΙ ΚΑΛΑ;

Βλέπουμε δηλαδή ενώ παλιά κατά τις αρχές της δεκαετίας του ογδόντα, η κίνηση «αλληλεγγύης» στην Πολωνία, ενώ δεν πρόβαλε κανένα αίτημα εναντίων του τότε κυριαρχούντος κουμμουνισμού και μιας επιθυμίας επιστροφής στον καπιταλισμό, πρόβαλε πολύ έντονα τις απατήσεις για ισονομία, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και ελευθερία.

Κάτι παρόμοιο δεν βλέπουμε στα σύγχρονα κινήματα, στις πλατείες που αναφέραμε: το πιο χαρακτηριστικό, κατά την γνώμη μου, είναι αυτό που γίνεται στην Αίγυπτο, όπου τον τελευταίο καιρό μετά την εκδίωξη ίσως και την δίκη του Ομπάρακ, επιχειρείται μια ήσυχη, αναίμακτη συμφωνία, σαν ένα είδος ανταλλαγής σε «ζωοπανήγυρι», κάποιων θρησκευτικών ελευθεριών έναντι των προνομίων που κατέχει η ίδια πλέον η στρατιωτική κατάσταση που διαδέχτηκε τον Ομπάρακ στην εξουσία.

Έτσι λοιπόν πρέπει στην αναζήτηση μιας σύγχρονης λύσης να λάβουμε υπόψη ακριβώς αυτή τη νέα απαίτηση «ανταλλαγμάτων», που υπάρχει και από τις δυο πλευρές που στην ουσία είναι μια, διότι η εναλλαγή των προσώπων στις εκάστοτε θέσεις είναι πάρα πολύ τακτική.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη