Ενημερώθηκε η Βιονευρολογική με καινούργιο άρθρο.

Στη Βιονευρολογική παρατηρούμε τακτικά, αναλύοντας το γενετικό υλικό διαφόρων ασθενών, ότι υπάρχει ένα παιχνίδι μεταξύ των πρωτεϊνικών ενζύμων των κινασών και των φωσφατασών.

http://www.bioneurologics.gr/astheneies/nevrologia/psihiatriki/kinases-fosfatases/

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη