ΣΕ ΜΙΑ ΈΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΈΚΑΝΕ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΌΤΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΕΞΕΙ «ΞΑΦΝΙΚΑ» ΈΞΟΔΑ.

Ένα ποσοστό περίπου 22% δεν λαμβάνει άδεια διακοπών αφού βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας. Ωστόσο, πανευρωπαϊκά η Γερμανία είναι σε κάπως καλύτερη μοίρα, διότι στην υπόλοιπη Ευρώπη το 40% περίπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να πληρώσει ξαφνικές χρηματικές υποχρεώσεις και επίσης το ίδιο ποσοστό δεν είναι δυνατόν να κάνει καλοκαιρινές διακοπές. Βλέπουμε, δηλαδή, όσον αφορά τον οικονομικό τομέα των Ευρωπαίων πολιτών ότι υπάρχει μια γενική κακή κατάσταση που πρέπει να ληφθεί υπόψη, ιδιαίτερα δε τώρα που ο αποπληθωρισμός χτυπάει έντονα την πόρτα της Ευρώπης.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη