Με δεδομένο το ζοφερό οικονομικό κλίμα των ημερών, όλο και περισσότερες αμφιβολίες διατυπώνονται σε σχέση με το κατά πόσο, η προσπάθεια ανόρθωσης των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας μπορεί να περιλαμβάνει ευαίσθητους τομείς όπως η υγεία και η περίθαλψη. Αρκετοί εκτιμούν ότι οι μέχρι σήμερα πολιτικές για το δημόσιο σύστημα υγείας ήταν σπάταλες και μη αποδοτικές. Άλλοι υπογραμμίζουν ότι τα νέα οικονομικά δεδομένα θα αποτελέσουν τον «επιθανάτιο ρόγχο» του συστήματος.

Και οι δύο οπτικές έχουν και ισχυρά και τρωτά επιχειρήματα, εντούτοις θα ήταν χρήσιμο να υπογραμμιστεί ότι στην πραγματικότητα το δημόσιο σύστημα υγείας ποτέ δεν χρηματοδοτήθηκε με όσα χρειάζονταν για να λειτουργήσει ολοκληρωμένα. Ακόμα και στις εποχές που μνημονεύουμε ως δημοσιονομικά «ευτυχείς», η υγεία λειτουργούσε ασθμαίνοντας, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η πρωτοβάθμια περίθαλψη, η οδοντιατρική φροντίδα ή βέβαια η ψυχική υγεία…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη