Μεσούσης της κρίσιμης οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας ένα από τα πολλά θέματα που τίθενται είναι η σχέση ανάμεσα στην αξιοποίηση του φυσικού πλούτου προς όφελος της οικονομίας και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος προς όφελος της κοινωνίας. Στις σημερινές συνθήκες, το ισοζύγιο κόστους – οφέλους φαίνεται να γέρνει προς την «αξιοποίηση» με κάθε κόστος. Ορυκτός πλούτος, φυσικοί πόροι, νερό τίθενται στην διάθεση του οικονομικού κέρδους με μεγάλα project να υλοποιούνται παγκοσμίως για την εκμετάλλευσή τους.

Εντούτοις, ακόμα και σε ακραίες οικονομικές συνθήκες όπως οι σημερινές, η ισοπέδωση κάθε δικλείδας προστασίας της φυσικής κληρονομιάς μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα επικίνδυνη. Οι παραδοσιακοί δεσμοί ανάμεσα σε περιβάλλον, κοινωνία και φυσικό πλούτο αν διαταραχθούν είναι πιθανό να επιφέρουν δυσμενείς αλλαγές στην ζωή των ανθρώπων. Η οικονομία στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ως συνεκτικός παράγοντας και όχι ως οδοστρωτήρας…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη