Η διαφαινόμενη άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, θα έχει ως συνέπεια την μεγαλύτερη υποτίμηση της αξίας των ακινήτων στην χώρα. Την ίδια στιγμή, διεθνή κεφάλαια επιχειρούν να επενδύσουν στην αγορά των «στεγαστικών δανείων» των ελληνικών τραπεζών. Τα λεγόμενα hedge funds ετοιμάζονται να αγοράσουν ενυπόθηκα δάνεια σε τιμή ευκαιρίας, με στόχο να κατοχυρώσουν τις υποθήκες που τα συνοδεύουν και να τα μεταπωλήσουν σε τιμή μεγαλύτερη από αυτή που τα αγόρασαν. Για παράδειγμα, αγοράζοντας ένα δάνειο με την υποθήκη στο 20% της ονομαστικής του αξίας, από μία τράπεζα η οποία θέλει να τονώσει την ρευστότητά της, ένας χρηματοπιστωτικός επενδυτής μπορεί να αποκομίσει σημαντικό όφελος από έναν πλειστηριασμό που θα του επιφέρει λίγα περισσότερο χρήματα από εκείνα που επένδυσε.

Με δεδομένο ότι δύο στους τρεις δανειολήπτες αδυνατεί να αποπληρώσει την τράπεζά του, η άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών θα μεταβάλλει πάνω από 1 εκατομμύριο οικογένειες σε δυνητικά άστεγες, ενώ πλέον η στέγη από κοινωνικό αγαθό μεταβάλλεται σε χρηματοπιστωτικό προϊόν. Στο πλαίσιο αυτό δεν είναι υπερβολή να επισημανθεί ότι οι Έλληνες θα μεταβληθούν στους φτωχότερους πολίτες της ευρωζώνης.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη