Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο – διάλογοι/Neuro – talks. Ο καφές είναι ένα ευρύ αφέψημα  του λαού. Γενικά κάνει την μέρα ευχάριστη. Μπορεί να φέρει και «δυσάρεστες» αντιδράσεις. Μια από αυτές είναι η υπερευαισθησία στις φωνές. http://neurotalk.blogspot.com/2011/08/blog-post_04.html

Η επιτυχία στο κοινωνικό σύνολο είναι ο στόχος που φέρνει την ολοκλήρωση του ανθρώπου.

Γενικά οι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας έχουν μια μεγάλη ευαισθησία στο φως. Κύριος λόγος είναι η διαταραχή της οπτικής οδού και της ευαισθησίας της.

Η αιτία της σκλήρυνσης κατά πλάκας δεν είναι γνωστή.

Η ψιλοκυβίνη είναι μια απαγορευμένη ουσία που έχει ψυχοτρόπο δράση και διέγερση, παρόμοια με του LSD.

Οι έρευνες που έγιναν στην Ουάσινγκτον πριν από δέκα χρόνια επιβεβαιώθηκαν πλέον ιδανικά αυτή τη φορά με τη μαγνητική τομογραφία· ότι στην περίπτωση της κατάθλιψης έχουμε μια εγκεφαλική υπερδιέγερση.

Υπάρχουν κλινικές περιπτώσεις, όπου τα συμπτώματα τους δίνουν την εντύπωση ότι το ποσοστό είναι τελείως ακίνητο.

Όταν χάνεται η ομιλία έχουμε την κατάσταση της αλαλίας και πολύ τακτικά μια δυσχέρεια στα δεξιά άκρα του σώματος.

Αναμφισβήτητα όπου συζητάμε κάτι υπάρχει και αίτιο.

Ο οφθαλμικός κόγχος είναι το κέλυφος που προστατεύει τον οφθαλμό.

Αρχη