Η σύγχρονη ζωή τον μεγαλύτερο ιδεοψυχαναγκασμό που μας επιβάλλει είναι η πίεση το πρωί να οργανώσουμε επακριβώς και με πλήρες πλάνο την μέρα που έχουμε μπροστά μας.

Το θέμα της στεναχώριας (κατάθλιψη) πάντα πυροδοτεί η εγκεφαλική διαταραχή, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ευαισθητοποίηση σε ότι αφορά την παθολογική έκφραση της νόσου.

Η οφθαλμική απραξία είναι ένα σύνδρομο που εμφανίζεται πολύ τακτικά, αλλά μπορεί να πιστοποιηθεί μόνο από ειδικούς με πείρα.

Η παρακμή και οι συγκρούσεις του δυτικού πολιτισμού μας φαίνονται σε όλους και τα αντιμετωπίζουμε όλοι σαν ένα ιστορικό γεγονός.

Ένα πολιτικό παράδειγμα είναι η παραίτηση του Γερμανού Προέδρου της Δημοκρατίας λόγω γλωσσικού ατοπήματος.

Ένα μεγάλο λειτουργικό ρόλο στην εμφάνιση εξωπυραμιδικών συμπτωμάτων «παίζει» γ δράση του γ – αμινοβουτυρικού οξέος ( GABA).

Αρχη