Ανεβάσαμε καινούριο άρθρο στη Σκλήρυνση κατά πλάκας. Μια νεαρή κοπέλα, με ιδιαίτερα αθλητική δραστηριότητα, μετά από έναν ισχυρό, αγνώστου αιτιολογίας, πυρετό, παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο επώδυνο, δυσάρεστο αυχενικό σύνδρομο, το οποίο δεν υποχωρούσε για 2-3 χρόνια σε καμία αγωγή. http://aboutsclerosis.blogspot.com/2011/07/blog-post_25.html

Ανεβάσαμε καινούριο άρθρο στο Παιδί και Νευρολογία. Σε όλες τις μαθησιακές διαταραχές υπάρχει πάντα πίσω μία ή πολλές εγκεφαλικές δυσλειτουργίες. http://neurologyofchild.blogspot.com/2011/07/blog-post_25.html

Ανεβάσαμε καινούριo άρθρο στο Νευρο – διάλογοι/ Neuro – talks. Η άνοια είναι μια δεδομένη κατάσταση όπου ο άνθρωπος για διάφορους λόγους αρχίζει και χάνει την μνήμη του. http://neurotalk.blogspot.com/2011/07/blog-post_25.html    

Ανεβάσαμε καινούριο άρθρο στο Νευρο – διάλογοι / Neuro – talks. Όταν μιλάμε για σχιζοειδή προσωπικότητα, πρόκειται για μια διαταραχή που παρουσιάζει μια σοβαρή ανικανότητα σε ότι αφορά τις σχέσεις με τους άλλους έχοντας μια διαταραχή μικρού βαθμού τηςΔΙΑΒΑΣΤΕ

Ανεβάσαμε καινούριο άρθρο στο Νευρο – διάλογοι / Neuro – talks. Βολβοστροφές χαρακτηρίζονται οι απότομες κινήσεις των οφθαλμών προς τα πάνω με γυροειδείς τάσεις. http://neurotalk.blogspot.com/2011/08/blog-post_389.html

Ανεβάσαμε καινούριο άρθρο στο Σκλήρυνση κατά πλάκας / About Sclerosis. Μια απομονωμένη διαταραχή όπως για παράδειγμα απο την όραση, αφή, κίνηση, μπορεί να είναι άκρως ενοχλητικό “απομονωμένο” σύνδρομο ΣΚΠ. http://aboutsclerosis.blogspot.com/2011/08/blog-post.html

Ανεβάσαμε καινούριο άρθρο στο Νευρο – διάλογοι / Neuro – talks. Υπάρχει μια μορφή επιληψίας που μοιάζει πολύ με τικ. Κατά κανόνα μένει αδιάγνωστη ή εντοπίζεται μετά απο παρατήρηση ενός πολύ έντονου και “γυμνασμένου ματιού”.  http://neurotalk.blogspot.com/2011/08/blog-post_3037.html

Ανεβάσαμε καινούριο άρθρο στο Νευρο- διάλογοι / Neuro – talks. Σχεδόν πάντα θυμόμαστε πότε συναντήσαμε και κάτω απο ποιές συνθήκες ένα αγαπητό πρόσωπο. http://neurotalk.blogspot.com/2011/08/blog-post_7344.html

Ανεβάσαμε καινούριο άρθρο στο Νευρο – διαλόγοι / Neurotalk. Η δυσκαμψία είναι μια χαρακτηριστική κλινική εικόνα που εμφανίζεται σαν έντονη σύσπαση των καμπτήρων μυών, αυχένος, κορμού και άκρων. http://neurotalk.blogspot.com/2011/08/blog-post_05.html

Αρχη