Ως εγκεφαλικά χαρακτηρίζουμε επεισόδια εντός του εγκεφαλικού ιστού που προκαλούν διάφορες δυσλειτουργίες.

Υπολογίζεται ότι το 30% των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων καταλήγει θανατηφόρο.

Πρόκειται για χαρακτηριστικές περιπτώσεις, όπου κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ο ασθενής επαναλαμβάνει τους τελευταίους στίχους ή κόμμτα ή λέξεις.

Καινούργιες κοσμοθεωρίες ή ακόμα και θρησκείες εμφανίζονται σε ιστορικά σημεία μεγάλων κρίσεων.

Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στον Νευρο-διάλογοι. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος  θεωρείται η λειτουργική κορύφωση  της δημιουργίας. http://neurotalk.blogspot.com/2011/08/blog-post_1742.html

Αρχη