Ανεβάσαμε καινούριο άρθρο στο Νευρο – διάλογοι/ Neuro – talks. Πρόκειται για πάνω από πέντε χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι αισθάνονται συνεχώς κουρασμένοι και μπορούν ξαφνικά να αποκοιμηθούν σε οποιαδήποτε στάση για μακρύ χρονικό διάστημα. http://neurotalk.blogspot.com/2011/08/blog-post_08.html

Ανεβάσαμε καινούριο άρθρο στην Κατάθλιψη και νευρώσεις. Η μελέτη της ζωής κάποιων διάσημων ανθρώπων είναι καμιά φορά πολύ πιο ενδιαφέρουσα και από τα ίδια τους τα μεγάλα έργα. http://depression-nevrosis.blogspot.com/2011/08/blog-post_08.html

Ανεβάσαμε καινούριο άρθρο στο Neuro – taks/ Νευρο – διάλογοι. Ο Άρνολντ Πικ ήταν καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Πράγας πριν  150 περίπου χρόνια. http://neurotalk.blogspot.com/2011/08/pick.html

Αρχη