Ανεβάσαμε  καινούργιο άρθρο στο Neuro-talks/Νευρο-διάλογοι. Οι αιμοσφαιρινοπάθειες είναι αρρώστιες του αίματος που προκύπτουν απο διαταραχές μιας σφαιρίνης του αίματος της β-σφαιρίνης. http://neurotalk.blogspot.com/2011/08/blog-post_9901.html

Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Neuro-talks/Νευρο-διάλογοι. Η άνοια είναι μια κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται πρωτογενώς απο την μερική απώλεια της μνήμης.  http://neurotalk.blogspot.com/2011/08/blog-post_2168.html

Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Neuro-talks/Νευρο-διάλογοι. Είναι γνωστή η εικόνα των ατόμων τα οποία έχουν μια τάση ακόμη και να εκλιπαρούν για επαφή.  http://neurotalk.blogspot.com/2011/08/blog-post_23.html  

Αρχη