Ο εγκέφαλος είναι διχασμένος σε δυο ημισφαίρια ανατομικά, πανομοιότυπα αλλά λειτουργικά τελείως διαφορετικά.

Και η δυσκαμψία και η σπαστικότητα είναι συμπτώματα της σκλήρυνσης κατά πλάκας που εμφανίζονται το ίδιο τακτικά αλλά πρέπει να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά λόγω της διαφορετικής φαρμακευτικής αγωγής.

Με την σύγχρονη ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη χρήση των μαθηματικών στους υπολογιστές, είναι δυνατόν να φτάσουμε σε διαγνωστικά αποτελέσματα που μέχρι τώρα ονειρευόμασταν.

Με τον όρο σκότωμα χαρακτηρίζουμε τις «μαύρες» περιοχές του οπτικού πεδίου όπου ο ασθενής χάνει την όραση του.

Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο – διάλογοι / Neuro – talks. Το πνεύμα μπορεί κανείς να το «γυμνάσει» όπως τους μυς κάποιος στην προπόνηση. http://neurotalk.blogspot.com/2011/08/blog-post_1471.html

Οι επιληπτικές κρίσεις το χαρακτηριστικό τους είναι η πτώση επί του εδάφους.

Αρχη