Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στην Κατάθλιψη και Νευρώσεις.

Η ψιλοκυβίνη είναι μια απαγορευμένη ουσία που έχει ψυχοτρόπο δράση και διέγερση, παρόμοια με του LSD.

http://depression-nevrosis.blogspot.com/2011/08/blog-post.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη