Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο – διάλογοι/ Neuro – talks.

Ο Αμερικάνικος οργανισμός τροφίμων και φαρμάκων εξέδωσε μια ανακοίνωση, ύστερα από μελέτη περίπου διακοσίων κλινικών εξετάσεων, σε ότι αφορά τον κίνδυνο της αυτοκτονικότητας  μετά από χρόνια χορήγησης αντιεπιληπτικών φαρμάκων.

http://neurotalk.blogspot.com/2011/08/blog-post.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη