Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στη Σκλήρυνση κατά πλάκας.

Γενικά οι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας έχουν μια μεγάλη ευαισθησία στο φως. Κύριος λόγος είναι η διαταραχή της οπτικής οδού και της ευαισθησίας της.

http://aboutsclerosis.blogspot.com/

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη