Ανεβάσαμε καινούριο άρθρο στο Νευρο – διάλογοι / Neuro – talks.

Όταν μιλάμε για σχιζοειδή προσωπικότητα, πρόκειται για μια διαταραχή που παρουσιάζει μια σοβαρή ανικανότητα σε ότι αφορά τις σχέσεις με τους άλλους έχοντας μια διαταραχή μικρού βαθμού της αίσθησης αλλά παράλληλα χωρίς να φτάνει στην παραληρηματική μορφή της σχιζοφρένειας.  

http://neurotalk.blogspot.com/2011/08/blog-post_7848.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη