Ανεβάσαμε καινούριο άρθρο στο Νευρο – διάλογοι/ Neuro – talks.

Πρόκειται για πάνω από πέντε χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι αισθάνονται συνεχώς κουρασμένοι και μπορούν ξαφνικά να αποκοιμηθούν σε οποιαδήποτε στάση για μακρύ χρονικό διάστημα.

http://neurotalk.blogspot.com/2011/08/blog-post_08.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη