Ανεβάσαμε καινούριο άρθρο στο Νευρο – διάλογοι/ Neuro – talks.

Η εξωσωματική ανάπτυξη οργανισμών αποτελούσε ένα από τα μεγάλα πεδία έρευνας του περασμένου αιώνα και ιδιαίτερα από το δεύτερο ήμισυ και σήμερα.

http://neurotalk.blogspot.com/2011/08/blog-post_09.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη