Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο – διάλογοι/ Neuro-talks.

Ένα μεγάλο λειτουργικό ρόλο στην εμφάνιση εξωπυραμιδικών συμπτωμάτων «παίζει» γ δράση του γ – αμινοβουτυρικού οξέος ( GABA).

http://neurotalk.blogspot.com/2011/08/blog-post_8148.html

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη