Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο – διάλογοι/ Neuro – talks.

Η παρακμή και οι συγκρούσεις του δυτικού πολιτισμού μας φαίνονται σε όλους και τα αντιμετωπίζουμε όλοι σαν ένα ιστορικό γεγονός.

http://neurotalk.blogspot.com/2011/08/blog-post_5638.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη